Å sykle gir barn fin fysisk trening og oppøving av motoriske ferdigheter, balanse og koordinering av sansene.

I dag får mange barn sin første tohjulssykkel når de er 3 til 5 år. For barn i denne alderen er sykling mest lek, og må foregå på trygge og trafikksikre områder under oppsyn av voksne.

Det er positivt at små barn sykler mye på områder som er skjermet for biltrafikk, slik at de lærer å beherske sykkelen før de blir større og skal sykle i trafikk. Barna bør lære seg fra første stund at sykkelhjelm er obligatorisk på tohjulsykkel.

Den første tohjulingen
Den første tohjulsykkelen til de minste må ikke være for stor. Barna skal kunne sette begge bena i bakken når det sitter på sete. Det er viktig at barnet klarer å bremse og stanse kontrollert. Derfor bør sykkelen ha bremser som er tilpasset barn, og som virker mykt slik at barnet lett klarer å trykke inn bremsen. Barnesykler er enten utstyr med fotbrems (brems i navet) eller en eller to håndbremser. Det anbefales ikke at sykkelen bare har brems i navet, den bør ha en forbrems med håndtak på styret i tillegg.

Støttehjul
Det er flere meninger om å bruke støttehjul på tohjulsykkelen for barn. På den ene siden er støttehjul bra fordi det lærer barna å kjenne og mestre sykkelen samtidig som de har kontroll selv, og følger seg trygg. Ulempen er at barna ikke lærer å holde balansen, og gjerne blir sittende skjevt på sykkelen. Å kunne stanse kontrollert ved å bremse først og så sette benene trygt ned er det viktigste når barnet skal lære å sykle på to hjul. Det kan være greit å lære det først, med støttehjul.
Om man skal gå rett på tohjulsykkel vil være avhengig av hvor gammelt barnet er når det får tohjulsykkel, hva barnet føler seg trygg med, og hvordan dere som foreldre foretrekker å lære barnet å sykle.